Privacy beleid

Fix Your Smartphone

Privacy beleid

Fix Your Smartphone, gevestigd aan Travertijnstraat 12, 9743 SZ Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Travertrijnstraat 12
9743 SZ Groningen
Nederland
050 211 53 57

www.fixyoursmartphone.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fix Your Smartphone verwerkt uw persoonsgegevens door dat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

  • Voor – en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer/mobiele nummer
  • E-mailadres
  • Eventuele toegangscodes om toestellen te testen

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij er sprake is van toestemming door een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders/voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fixyoursmartphone.nl, dan word deze informatie verwijderd.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fix Your Smartphone verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienst uit te kunnen voeren.
  • Uw toestel te kunnen testen om zo de opgevraagde dienstig goed uit te kunnen voeren.

Hoe lang word u persoonsgegevens bewaard?

Fix Your Smartphone bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 

  • Persoonsgegevens > 4 maanden > eventuele fabrieksfouten kunnen dan nog gemeld worden.
  • Adres > 4 maanden > het adres wordt tegelijk met de persoonsgegevens en de toegangscode bewaard. Daarom wordt het adres ook tegelijkertijd met de persoonsgegevens verwijderd.
  • Toegangscode > 4 maanden > de toegangscode wordt tegelijkertijd met de persoonsgegevens en het adres bewaard. Het adres, persoonsgegevens en toegangscode worden tegelijkertijd verwijderd. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Fix Your Smartphone verkoopt uw gegevens niet aan derden partijen en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fix Your Smartphone en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computer bestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fixyoursmartphone.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kope van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Er zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, gereageerd worden op uw verzoek.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Fix Your Smartphone neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Fix Your Smartphone of via info@fixyoursmartphone.nl.